• Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet 

   Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Hovedfokus i dette arbeidet har vært differensiering av laksefilet basert på objektiv instrumentell måling av kvalitetsparametere. Farge og fargeutvikling er viktige kvalitetsparametere for differensiering, og i dette ...
  • Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Godt betalende europeiske markeder etterspør hovedsakelig klippfisk fra torsk fordi den har en lys farge. Klippfisknæringen ønsker derfor å bedre fargen på dagens seiprodukter for å få tilgang til disse markedene. Målet ...
  • Fryseskader på tørrfisk 

   Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens (Research report, 2013)
   Enkelte år gir frost i hengeperioden betydelige fryseskader på tørrfisken. Tørrfisken kan bli helt "frysetørket", såkalt fosfisk eller få ulike grader av feil som gir kvalitetsreduksjoner. Hovedmålet med prosjektet er å ...
  • Fryst lettsaltet seifilet. Del 2: Dokumentasjon av kvaliteten 

   Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Produksjonen av lettsaltet fryst seifilet er relativt ukomplisert og lite tidkrevende. Prosessen stiller imidlertid høye krav til den mikrobiologiske kvaliteten på saltlaken som injiseres for at man skal oppnå tilstrekkelig ...
  • Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode 

   Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Wesmajervi, Mette Serine (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   I dag føres om lag 140.000 tonn hodekappet fisk i is og vann eller kjølt vann (RSW) om bord i norske fiskefartøy. I henhold til EUs hygieneregelverk (hygienepakken) vil det ikke bli tillatt å oppbevare hodekappet fisk i ...
  • Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi (Research report, 2015)
   Holdbarhet på klippfisk er et tema både klippfiskindustrien og kjøpere av klippfisk ønsker mer kunnskap om. Det har spesielt vært knyttet interesse til holdbarhet ved lagring ved forhøyet temperatur fordi distribusjon og ...
  • Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 2 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF, hvor kontaktpersonen har vært Lorena Gallart Jornet. Forskningsarbeidet ...
  • Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1 

   Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 1 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF og forskningsarbeidet er gjort i samarbeid mellom Nofima og ...
  • Injisering som første del i salteprosessen 

   Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Det er gjennomført forsøk både i småskala og storskala hvor injisering har vært benyttet som første del i salteprosessen. I forsøkene er forhold som lakestyrke, lakemengde injisert og temperatur i laken testet ut. Utbytte ...
  • Konservering av utvannet tørrfisk.Effekt av kaliumsorbat og sitronsyre på holdbarhet og kvalitet på utvannet tørrfisk 

   Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Bløytet tørrfisk har begrenset holdbarhet når produktet lagres kjølig og ikke frossent. Tilsvarende problemstilling gjelder for utvannet saltfisk, men her er det vist at behandling med kaliumsorbat og sitronsyre kan øke ...
  • Misfarging av klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Prosjektets mål var å avdekke noen av årsakene til gulbrun og rød misfarging av klippfisk fra sei og teste ut noen produksjonsbetingelser som eventuelt kunne motvirke en slik misfarging. Det er påvist en klar positiv ...
  • Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode 

   Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Prosjektet har undersøkt om saltfisk og klippfisk blir mer misfarget i nakkekutt og muskelen generelt når kjølt råstoffet blir lagret hodekappet eller med hodet på. Dette er undersøkt etter kjøling av torsk med eller uten ...
  • Modningstemperatur i saltfiskproduksjon 

   Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven (Research report, 2014)
   Det er gjennomført fullskala salteforsøk hvor kvalitet- og utbytteeffektene av modning i 6 dager i rom ved henholdsvis 2 °C, 6 °C og 12 °C ble undersøkt. I tillegg er det undersøkt om det betyr noe at fisken legges om ...
  • Optimalisering av kvaliteten på fryst hvitlaksmasse 

   Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Våre registreringer og observasjoner i bedriften Modolv Sjøset Pelagic A/S viste at råstoffet til hvitlaksmasse holdt god kvalitet. Gjennom pH-målinger utført på hvitlaksmasse i bedriften og på prøver av produksjoner forut ...
  • Protein Isolation from Herring – Textural and colour properties of different fish proteins isolated at high or low pH 

   Ramsøy, Dag-Eirik; Gundersen, Bjørn; Sørensen, Nils Kristian (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Fiskeriforskning has been partner in a project financed by industry and the Nordic Innovation Centre, with the aim to scale up a laboratory method for producing functional fish protein isolates. The pilot plant was located ...
  • Ripening of salted cod 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Gildberg, Asbjørn; Thorarinsdottir, Kristin; Arason, Sigurjón; Jónsdóttir, Rosa; Hellevik, Ann Helen; Rønneberg, Natalia (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
  • Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi (Research report, 2014)
   I denne arbeidspakken har det vært studert om lagring av reker ved -40, -30 og -20 °C har betydning for pilleutbyttet. Hovedfunnene er at fryselagringstemperatur ikke har betydning for pilleutbytte. Det ble imidlertid ...
  • Tørrfiskkvalitet. Tidlig eller sen åpning av nakken 

   Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn (Research report, 2013)
   I tørrfisknæringen er det ulik praksis med hensyn på når en åpner nakkene på fisken etter tørking. De fleste åpner nakken på høsten (sent) samtidig som vrakingen foregår, mens andre velger å åpne nakken når fisken tas inn ...