• Bakterievekst under naturtørking av tørrfisk. Sammenligning av normal- og mucosovev 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Landfald, Bjarne; Ernstsen, Marita Holm; Joensen, Sjurdur; Tidemann, Even (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Mikroorganismer antas å påvirke utviklingen av lukt og smak i tørrfisk, men det er lite er kjent om hvilke organismer som dominerer under tørkeprosessen. Samtidig er mikrobielle forhold er også antatt å være essensielle ...
  • Bløt hyse. Innledende studier 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Skjerdal, Taran; Olsen, Jan-Vidar (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Denne rapporten er finansiert gjennom Fiskeridepartementets satsing på ”Produktutvikling og Næringsmiddelteknologi for fiskeindustrien”. Hyse er et problematisk råstoff å håndtere ved at den lett blir bløt. Begrepet bløt ...
  • Bruk av bikarbonat og lut under utvanning av tørrfisk. Effekt på mikrobiologisk og sensorisk kvalitet 

   Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Som utvannet produkt har tørrfisk svært kort holdbarhet. Lagringstiden ved 2-4 C kan være så kort som et par dager. I Italia tilsettes ulike kjemikalier under utvanning, mellom annet for å konservere produktet. Produkter ...
  • Effekt av ulike typer råstoffhåndtering på mucoso i tørrfisk 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Gjennom en større satsing på mucoso i tørrfisk har en av målsettingene vært å studere effekten av forskjellige typer råstoff håndtering på graden av mucoso. Mucoso er en kvalitetsfeil i tørrfisk der deler av fiskemuskelen ...
  • Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Godt betalende europeiske markeder etterspør hovedsakelig klippfisk fra torsk fordi den har en lys farge. Klippfisknæringen ønsker derfor å bedre fargen på dagens seiprodukter for å få tilgang til disse markedene. Målet ...
  • Fryst lettsaltet seifilet. Del 2: Dokumentasjon av kvaliteten 

   Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Produksjonen av lettsaltet fryst seifilet er relativt ukomplisert og lite tidkrevende. Prosessen stiller imidlertid høye krav til den mikrobiologiske kvaliteten på saltlaken som injiseres for at man skal oppnå tilstrekkelig ...
  • Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 2 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF, hvor kontaktpersonen har vært Lorena Gallart Jornet. Forskningsarbeidet ...
  • Innledende studie av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Sørensen, Nils Kristian; Gildberg, Asbjørn; Eilertsen, Guro; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   I tørrfisk som blir utsatt for vedvarende mildt og fuktig vær, spesielt i tiden rett etter henging kan det ofte dannes mucoso. Mucoso, som er et annet ord for surfisk, kan beskrives som muskel med en geléaktig konsistens ...
  • Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler 

   Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Fiskeriforskning har i lengre tid drevet markedsforskning med utgangspunkt i klippfisk og Portugal. I denne rapporten har vi samlet de populærvitenskapelige artiklene som oppsummerer mange av de resultatene forskningen har ...
  • Kvalitetsanalyser av sild. Vakuumpakking av rund sild og sildefilet tilsatt lake før fryselagring 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Richardsen, Roger Norvald; Dahl, Reidun Wenche; Carlehög, Mats (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Rund sild og filet av sild fryselagret ved – 30 C i 12 måneder i ulike emballasjeløsninger ble analysert for vektendring, harskning, farge og mikrobiologisk kvalitet. Sild ble pakket i tradisjonell pakning og vakuumpakning ...
  • Kvalitetsanalyser og markedstest av gryteklar tørrfisk 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Heide, Morten; Østli, Jens (Research report, 2004)
   Rapporten omfatter resultatene fra en kvalitetsanalyse av utvannet tørrfisk og en markedsundersøkelse med fokus på utvikling av utvannet tørrfisk som et produkt for det norske restaurantsegmentet. Med utgangspunkt i ...
  • Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten 

   Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn (Research report, 2004)
   Hensikten med prosjektet var ved hjelp av en fangstskadeindeks å vurdere råstoffets kvalitetsfeil og avdekke hvilken betydning disse feilene hadde på tørrfiskkvaliteten, samt kvaliteten på bløytet fisk. En fangst (100 fisk) ...
  • Kvalitetsforbedring av råstoff til saltfiskproduksjon - Fangstskader på råstoffet og konsekvenser for kvaliteten på saltfisken 

   Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mathisen, Ingvild (Research report, 2004)
   Råstoff av variabel og til dels dårlig kvalitet er et problem for norsk fiskeindustri som i liten grad sorterer råstoffet etter kvalitet. For å sortere råstoffet trenges en objektiv sorteringsmetode. Målet med denne ...
  • Kvalitetsforbedring av råstoff til tørrfiskproduksjon -Fangstskader på råstoffet og konsekvenser for kvaliteten på tørrfisken. 

   Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mathisen, Ingvild (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Skader på råstoffet grunnet fangstredskap gir variabel og til dels dårlig kvalitet. Dette er en utfordring for norsk fiskeindustri, etter som skader på råstoffet ofte medfører at også produktkvaliteten blir variabel. Norsk ...
  • Kvalitetsforbedring av ryggsei 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Martinsen, Gustav; Hellevik, Ann Helen; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra hele prosjektperioden fra slutten av 2007 til 2009. Målsetningen har vært: Utfordringer ved fremstilling av ryggsei, fra produksjon til ferdig produkt, med fokus på forbedret kvalitet ...
  • Markedstest av gryteklar klippfisk 

   Heide, Morten; Bjørkevoll, Ingebrigt (Research report, 2003)
   Rapporten omfatter resultatene fra en markedsundersøkelse der et utvalg på 15 norske kjøkkensjefer har vurdert kvaliteten på to typer gryteklar klippfisk, Graudo og Cresido. Resultatene viser at gryteklar klippfisk har ...
  • Misfarging av klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Prosjektets mål var å avdekke noen av årsakene til gulbrun og rød misfarging av klippfisk fra sei og teste ut noen produksjonsbetingelser som eventuelt kunne motvirke en slik misfarging. Det er påvist en klar positiv ...
  • Mucoso i tørrfisk. Effekt av ulik oppbevaring av råstoff før henging 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   En antar at råstoffkvaliteten og hvordan fersk torsk blir lagret før henging til tørrfisk påvirker graden av sur fisk eller mucoso dannelse under henging. Dette ble undersøkt ved å gjennomføre hengeforsøk på 3 ulike steder ...
  • Ny metode for raskere utvanning av saltfiskfilet. Utvanning ved bruk av stikkinjisering og vakuumtromling 

   Olsen, Jan-Vidar; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif (Research report, 2003)
   Formålet med prosjektet har vært å utprøve nye utvanningsmetoder for saltfisk filet med tanke på å effektivisere utvanningsprosessen samtidig som produktets sensoriske egenskaper blir bevart. Ved bruk av følgende ...
  • Nye utvanningsmetoder for saltfisk 

   Olsen, Jan-Vidar; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Skjerdal, Taran (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Målet med utprøving av nye metoder og teknologiske løsninger for utvanning av salt- og klippfisk har vært å forbedre vektutbytte, oppnå jevnere saltinnhold, redusere utvanningstiden samtidig som den sensorisk kvaliteten ...