• Lumpsucker (Cyclopterus lumpus) otoliths: dissection, mounting and age-reading 

   Albert, Ole Thomas; Bertelsen, Bernt; Sigurdur T., Jonsson; Pettersen, Ivar H.; Torstensen, Else (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   A workshop was held at Institute of Marine Research, Flødevigen Marine Research Station, Arendal, Norway, 17-19 February 1999, to investigate methodes for age-determination of lumpsucker (Cyclopterus lumpus) from otoliths. ...
  • Taksering av bestand av rognkjeks nord for 62ºN og rådgiving for fisket i 2003 

   Sunnanå, Knut; Albert, Ole Thomas (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Fangsten av rognkjeks i 2002 gav et utbytte på 883 tonn rogn med en deltagelse av 658 fartøy. Dette representerer en økning av uttaket på 14% og en økning i deltagelse på 30%. Bare 6% av fartøyene tok mer enn 1500kg rogn ...
  • Taksering av bestand og rådgiving for fiske av rognkjeks 

   Albert, Ole Thomas (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Bestanden av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er kartlagt ved hjelp av innsamlede data fra lokale fiskere. Ved hjelp av en enkel biomassemodell (SHOT) basert på CPUE data innsamlet fra fiskerne er det gjort beregninger av ...
  • Taksering av bestand og rådgiving for fiske av rognkjeks nord for 62ºN i 2002 

   Albert, Ole Thomas (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Bestanden av rognkjeks (Cyclopterus lumpus) er kartlagt ved hjelp av innsamlede data fra lokale fiskere. Ved hjelp av en enkel biomassemodell (SHOT) basert på CPUE data innsamlet fra fiskerne er det gjort beregninger av ...