• Dokumentasjon av råstoffegenskaper hos økologisk laks.Forprosjekt 

   Åsli, Magnus; Mørkøre, Turid (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Filetkvaliteten av økologisk og konvensjonelt produsert laks ble sammenlignet. Filetene kom fra to oppdrettere som produserer både konvensjonell og økologisk laks, og fileter fra to vektklasser (3-4 kg og 5-6 kg) ble ...
  • Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1 

   Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 1 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF og forskningsarbeidet er gjort i samarbeid mellom Nofima og ...
  • Low body fat content prior to declining day length in the autumn significantly increased growth and reduced weight dispersion in farmed Atlantic salmon Salmo salar L. 

   Rørvik, Kjell-Arne; Dessen, Jens-Erik; Åsli, Magnus; Thomassen, Magny Sissel S.; Gannestad, Kjellrun Hoås; Mørkøre, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget 

   Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne (Research report, 2015)
   Forekomsten av mørke flekker i laksefilet har økt betraktelig senere årene. I dag har hver femte filet slike flekker som i hovedsak er opp til 3 cm i diameter og lokalisert til filetens bukområde. Store ryggflekker har ...
  • Raw material properties of organically produced salmon 

   Åsli, Magnus; Mørkøre, Turid (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   The fillet quality of organically and conventionally produced salmon were analyzed and evaluated in autumn 2011. Fillets from two weight classes (3-4 kg and 5-6 kg, round weight) were obtained from two independent fish ...
  • Tekstur og fett i laksefilet 

   Mørkøre, Turid; Åsli, Magnus; Dessen, Jens-Erik; Sanden, Karen Wahlstrøm; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Hoås, Kjellrun G.; Rørvik, Kjell-Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Om høsten prioriterer laks å lagre fett heller enn å forbruke det til energi. Dersom fettlagrene er lave ved inngangen til høsten, vil fisken spise seg opp, vokse raskt og få økt risiko for å utvikle teksturproblemer. ...