• Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region 

   Helgesen, Hilde; Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Themistoklis, Altintzoglou (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Dette prosjektet, «Healthy lifestyle choices in the Arctic» eller «Beslutninger om sunn mat og livsstil i de arktiske områdene», er finansiert av Nordisk Ministerråd gjennom det Arktiske samarbeidsprogrammet 2015-2017. ...
  • Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region 

   Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Altintzoglou, Themistoklis; Helgesen, Hilde (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   The Nordic Council of Ministers through the Arctic Co-operation Programme 2015-2017, funds «Healthy food and lifestyle in the Arctic». Researchers at NIBIO - Department of Economy and Society, and Nofima has collaborated ...