Now showing items 687-706 of 2388

  • Faba bean lignocellulosic sidestream as a filler for the development of biodegradable packaging 

   Masanabo, Mondli Abednicko; Tribot, Amélie; Luoma, Enni; Sharmin, Nusrat; Sivertsvik, Morten; Emmambux, M Naushad; Keränen, Janne (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In this work, bio-composites were produced using faba bean sidestream (stems, pods and mixed stems and pods) as a filler to a bio-based and biodegradable polymer blend of Poly(butylene succinate-co-adipate)/Poly(hydroxy ...
  • Factors affecting intake, metabolism and health benefits of phenolic acids: do we understand individual variability? 

   Bento-Silva, Andreia; Koistinen, Ville M.; Mena, Pedro; Bronze, Maria R.; Hanhineva, Kati; Sahlstrøm, Stefan; Kitrytė, Vaida; Moco, Sofia; Aura, Anna-Marja (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Introduction Phenolic acids are important phenolic compounds widespread in foods, contributing to nutritional and organoleptic properties. Factors affceting individual variability The bioavailability of these compounds ...
  • Factors affecting intake, metabolism and health benefits of phenolic acids: do we understand individual variability? 

   Bento-Silva, Andrela; Kolstinen, Ville M.; Mena, Pedro; Bronze, Marla R.; Hanhineva, Kati; Sahlstrøm, Stefan; Kitrytè, Valda; Moco, Sofia; Aura, Anna-Marja (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Introduction Phenolic acids are important phenolic compounds widespread in foods, contributing to nutritional and organoleptic properties. Factors affceting individual variability The bioavailability of these compounds ...
  • Factors predicting meat and meat Products consumption among middle-aged and elderly People: evidence from a consumer survey in Switzerland 

   Schmid, Alexandra; Gille, Doreen; Piccinali, Patrizia; Bütikofer, Ueli; Chollet, Magali; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo; Walther, Barbara; Stoffers, Helena (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Faktorer som påvirker energiforbruket hos den norske fiskeflåten 

   Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Henriksen, Edgar (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Energiforbruk, gjerne sett i sammenheng med utslipp av klimagasser, er en viktig miljøfaktor. Her knyttes relevant kunnskap om bærekraftig utnyttelse av fornybare fiskeressurser sammen med kunnskap om drivstoff-forbruk. I ...
  • Familieeierskap i oppdrettsnæringen 

   Nyrud, Thomas; Mikkelsen, Eirik Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Rapporten innleder med å beskrive datakilder og metodikk for å kartlegge eierskap og definere familieeierskap. Valgt metodikk benyttes deretter til å estimere andelen familieeierskap i næringen per utgangen av 2020. Fra ...
  • Family differences on triploid induction, sexual maturation and its contribution to sea cage performance of Atlantic cod, Gadus morhua 

   Puvanendran, Velmurugu; Lein, Ingrid; Bangera, Rama; Mortensen, Atle; Thorsen, Anders (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Early maturation has been one of the biological bottlenecks of commercializing Atlantic cod culture. To overcome the bottleneck, production of sterile fish through triploidy and other molecular techniques have been suggested ...
  • Fangst av kråkeboller ved bruk av ROV. Fullskala test av Seabed Harvester 

   Nilsen, Rune; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Grønn kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) er den norske kråkebollen som har størst kommersiell verdi, og gonaden er et svært ettertraktet sjømatprodukt. Det har vært forsøkt mange forskjellige redskaper for ...
  • Fangst og levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) Betydningen av ståtid og lagringstid på rømming, kvalitet og dyrevelferd 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; Johnsen, Hanne; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Olsen, Stein Harris; Lorentzen, Grete Elisabeth (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   Hovedmålet med dette prosjektet er å 1) fremskaffe ny kunnskap om hvordan lagringstid og temperaturbetingelser påvirker kvalitet og dyrevelferd hos snøkrabbe, 2) dokumentere om snøkrabben har mulighet til å rømme fra teine ...
  • Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Den merdbaserte produksjonen av laks i norsk oppdrettsnæring har økt betydelig det siste tiåret, og var nær 1 million tonn i 2010. Lokalitetene som benyttes i denne produksjonen blir stadig større, og produksjonen på flere ...
  • Fangst, mellomlagring, vedlikeholdsfôring og transport av levende kongekrabbe 

   Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Fangst, transport og levendelagring av kongekrabbe kan gi en del utfordringer både hos krabbefiskere og produsenter. For å optimalisere fangst, transport og levendelagring av kongekrabbe er det viktig å redusere faktorer ...
  • Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial 

   Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Denne rapporten gir en oversikt over utviklingen av fangstbasert akvakultur, hvilke barrierer dette konseptet står overfor og hvilket potensial det har. I rapporten er det først og fremst rettet oppmerksomhet mot utviklingen ...
  • Fangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Svein; Veliyulin, Emil; Misimi, Ekrem; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Prosjektet ”Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk” er en del av FHFs hovedsatsing innen fangstbasert akvakultur (FBA) sammen med prosjektet ”Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende ...
  • Fangstbasert akvakultur. Tilvenning (weaning) av villtorsk til tørrfôr 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Bjørn, Pål Arne; Midling, Kjell Øyvind; Nilsen, Rune; Jakobsen, Ronny Andre; Siikavuopio, Sten Ivar (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Fangstbasert akvakultur er stort på verdensbasis, og det arbeides med å utvikle denne næringen også for villfanget torsk i Norge. Man antar at næringen vil bidra positivt til tradisjonelt torskefiske, enten ved å forbedre ...
  • Fangstbasert havbruk - mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten 

   Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Isaksen, Bjørnar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Prosjektet har evaluert hvilke muligheter den minste kystflåten (< 15 meter) har for å lagre deler av fangsten sin levende (Fangstbasert havbruk). Tre linefartøy og to snurrevadfartøy har deltatt aktivt, men også redskapet ...
  • Fangsteffektivitet og fangstøkonomi for en speedsjark utstyrt med autoline i norsk fiske – "Saga K" Driftsåret 2009 

   Henriksen, Edgar (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   I samarbeid med rederiet Eskøy AS og Norges Fiskerihøgskole har Nofima Marked undersøkt hvorvidt, og under hvilke betingelser kombinasjonen speedsjark/autoline er en rasjonell driftskombinasjon i norsk fiske. Til dette ...
  • Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Målet i prosjektet var å dokumentere hvilke faktorer under bløgging og utblødning som er viktigst for god blodtømming av torsk og basert på dette anbefale tiltak i fangsthåndteringen om bord på kystfiskefartøy. Det ble ...
  • Fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten. Ferskt råstoff til fiskeindustrien i Nord-Norge 

   Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   I denne rapporten undersøkes sammenhengen mellom reguleringer og kvaliteten på ferskt råstoff av torsk, hyse og sei som leveres til fiskeindustrien i Nord-Norge. Vi presenterer reguleringsprosessen før vi oppsummerer kjent ...
  • Fangstsertifikat og opprinnelsesmerking for tørrfisk 

   Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Fra 1. januar 2010 må et fangstsertifikat sendes med alle norske forsendelser til EU. Dette er et tiltak for å forebygge og forhindre ulovlig, uregistrert og urapportert fiske. Prosjektets målsetting var å gi innspill til ...
  • Fangstskader på ferskt råstoff (torsk) levert fra kystflåten. Fangstskadeindeks til bruk i mottakskontroll og kvalitetssortering 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur (Research report, 2004)
   Det er behov for bedre mottakskontroll og sortering av ferskt råstoff etter kvalitet, gjerne koblet opp mot råstoffprisen. For å kunne gjøre dette kreves det standardiserte metoder og verktøy, basert på kvalitetsegenskaper ...