Now showing items 21-26 of 26

  • Ripening of salted cod 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Gildberg, Asbjørn; Thorarinsdottir, Kristin; Arason, Sigurjón; Jónsdóttir, Rosa; Hellevik, Ann Helen; Rønneberg, Natalia (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
  • Sensorisk kvalitet på modnet saltfisk og klippfisk. Effekter av råstoff, saltemetoder og lagringstid 

   Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Det finnes lite kunnskap om sensorisk kvalitet på saltfisk og klippfisk. Målet med denne rapporten var å øke kunnskapen om hva ulike råstoff og ulike saltemetoder betyr for den sensoriske kvaliteten. Et delmål var å se på ...
  • Temperatur i kjøledisk - en kritisk suksessfaktor for brettpakket fersk fisk 

   Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Hovedmålet i dette prosjektet er å undersøke kvalitet og holdbarhet av brettpakkede (prepakkede) lakse- og torskeprodukter ved ulike lagringstemperaturer. Det er en generell oppfatning at tilstrekkelig lav temperatur, helst ...
  • Utvanning av saltfisk og klippfisk. Optimalisering av utvanningsprosessen for saltfiskfilet 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Olsen, Jan-Vidar; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro (Research report, 2003)
   I dette arbeidet ble en ny metode for utvanning av saltfiskfilet optimalisert. Ferdig utvannet filet ble oppnådd på under 3 timer etter et injiseringstrinn og et tromletrinn. Samme kvalitet på utvannede produkter oppnås ...
  • Utviking av mucoso og bakterievekst i tørrfisk under ugunstige tørkeforhold 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Pettersen, Michael; Lorentzen, Grete Elisabeth; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Målsettingen med forsøket har vært å undersøke årsaken til mucoso ved å studere mikrobiologisk og proteolytisk aktivitet under kunstig tørking av tørrfisk. Ved å henge fisken i en industritørke ble temperatur og luftfuktighet ...
  • Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg - Sluttrapport FHF 

   Humborstad, Odd Børre; Løkkeborg, Svein; Utne-Palm, Anne Christine; Saltskår, Jostein; Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Bjørkevoll, Ingebrigt; Helgesen, Paul Jacob (Rapport fra havforskningen, Research report, 2021)
   Prosjektet “Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg” er et samarbeidsprosjekt mellom forskere, oppdrettere, fiskere og fiskekjøpere. A kvakulturregelverket forbyr fiske nærmere enn 100 meter fra flytende oppdrettsanlegg ...