Velg et delarkiv for å bla i samlingene

Nofima [2029]
 • Kan kornkrisen redde flere brød? 

  Alm, Siril; Aadland, Eli Kristin; Almli, Valerie Lengard; Capodistrias, Paula; Grimsby, Gard Sveinung; Nordbø, Torunn Karlsen; Schrøder, Anne Marie; Skallerud, Wenche; Elstad Stensgård, Aina; Wergedahl, Hege; Østergaard, Sofie (Others, 2022)
  Krig, nedbør og økte priser på olje, kunstgjødsel og papiremballasje fører til kornkrise som gjør at Ola og Kari Nordmann må betale mer for sitt daglige brød i tiden fremover.
 • Kan kornkrisen redde flere brød? 

  Alm, Siril; Aadland, Eli Kristin; Almli, Valerie Lengard; Capodistrias, Paula; Grimsby, Gard Sveinung; Schrøder, Anne Marie; Skallerud, Wenche; Elstad Stensgård, Aina; Wergedahl, Hege; Østergaard, Sofie; Nordbø, Torunn (Others, 2022)
 • Robuste sjømatinntekter også under COVID-19 pandemien 

  Bertheussen, Bernt Arne; Bendiksen, Bjørn Inge (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. Inntektene skaper arbeid og aktivitet i lokalsamfunn langs hele kysten. Denne studien undersøker hvor sårbare inntektene til sjømatnæringen har vært under Covid-19 pandemien ...
 • Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet 

  Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  Oppdrett av laks har over mange år styrket sin posisjon inn mot et globalt marked, samtidig har norsk regnbueørret-oppdrett gått tilbake og utgjør i dag cirka 5 % av den samlede laks- og ørretproduksjonen. Det er gjort ...
 • Expression Analysis in Atlantic Salmon Liver Reveals miRNAs Associated with Smoltification and Seawater Adaptation 

  Shwe, Alice; Krasnov, Aleksei; Visnovska, Martina; Ramberg, Sigmund; Tone-Kari, Østbye; Andreassen, Rune (Peer reviewed; Journal article, 2022)

Vis flere